نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهداف کانون دانش آموختگان

اهداف کانون دانش آموختگان


اهداف کانون دانش آموختگان

 

- جمع‌آوری، حفظ و به روز رسانی اطلاعات کلیه دانش‌آموختگان دانشگاه

- ایجاد ارتباط بین دانش‌آموختگان

- ایجاد و حفظ ارتباط مستمر بین دانش‌آموختگان و دانشگاه

-تلاش در جهت معرفی موفقیت‌های دانش‌آموختگان

-در صورت تمایت دانش‌آموختگان، اطلاع رسانی زمینه کاری آنها به سایر دانش­آموختگان

-برگزاری گردهمایی دانش‌آموختگان

- کمک به برگزاری همایش‌های دانش‌آموختگی

- تسهیل در اشتغال دانش‌آموختگان و توسعه کسب و کارهای جدید با استفاده از شبکه دانش‌آموختگان دانشگاه

- تلاش در جهت ارتقای علمی و حرفه‌ای دانش‌آموختگان

- بهره‌گیری از نظرات، تجارب و توانمندی‌های دانش‌آموختگان

- تسهیل در جذب و هدایت کمک‌های مادی و معنوی دانش‌آموختگان

- توسعه روابط بین‌المللی از طریق ارتباط با دانش‌آموختگان خارج از کشور

- ارتباط با دانش‌آموختگان از طریق فضای مجازی شامل تلگرام، وبسایت، ایمیل و...